KHÓA HUẤN LUYỆN ATLĐ CHO THÁNG 3

KHÓA HUẤN LUYỆN ATLĐ CHO THÁNG 2
19 Tháng Tư, 2018
 

Biện pháp an toàn trên công trường xây dựng- Thi công xây dựng tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm, rủi ro. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, chúng ta cần tìm hiểu các biện pháp an toàn trong lao động.

Đào tạo an toàn lao động trên công trường xây dựng hướng tới đối tượng nào?

Toàn bộ công nhân, người lao động làm việc và hoạt động trong công trường đang thi công, xây dựng đều phải tham gia khóa học đào tạo về an toàn lao động. 

Vì sao cần tham gia khóa đào tạo huấn luyện an toàn trên công trường xây dựng

Xây dựng là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh, đi cùng với tốc độ đô thị hóa. Sự xuất hiện của các khu công nghiệp, chung cư, nhà máy ngày càng nhiều đòi hỏi sự nguồn nhân công xây dựng ngày càng cao. Thi công công trường được đánh giá là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ tai nạn nghề nghiệp vô cùng cao. Nhân công xây dựng thường xuyên phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, tỷ lệ tai nạn nghề nghiệp cao như: giàn giáo bị sập, gạch rơi, ngã vào hố, rớt từ trên cao xuống, giẫm đinh, … Hệ thống thiết bị, máy móc có thể bị rò rỉ sinh ra nhiều mối nguy hiểm. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc tại công trường xây dựng chúng ta cần có những biện pháp tối ưu. Đó cũng là nguyên nhân hình thành khóa học huấn luyện an toàn bắt buộc mọi công nhân, người làm việc phải thực hiện để đảm bảo độ an toàn cho bản thân trong quá trình làm việc.


 

Xây dựng là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh, đi cùng với tốc độ đô thị hóa. Sự xuất hiện của các khu công nghiệp, chung cư, nhà máy ngày càng nhiều đòi hỏi sự nguồn nhân công xây dựng ngày càng cao. Nhân công xây dựng thường xuyên phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, tỷ lệ tai nạn nghề nghiệp cao như: giàn giáo bị sập, gạch rơi, ngã vào hố, rớt từ trên cao xuống, giẫm đinh, …

Thi công công trường được đánh giá là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ tai nạn nghề nghiệp vô cùng cao. Hệ thống thiết bị, máy móc có thể bị rò rỉ sinh ra nhiều mối nguy hiểm. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc tại công trường xây dựng chúng ta cần có những biện pháp tối ưu. Đó cũng là nguyên nhân hình thành khóa học huấn luyện an toàn bắt buộc mọi công nhân, người làm việc phải thực hiện để đảm bảo độ an toàn cho bản thân trong quá trình làm việc.


TÌM HIỂU THÊM

Xây dựng là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh, đi cùng với tốc độ đô thị hóa. Sự xuất hiện của các khu công nghiệp, chung cư, nhà máy ngày càng nhiều đòi hỏi sự nguồn nhân công xây dựng ngày càng cao. Nhân công xây dựng thường xuyên phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, tỷ lệ tai nạn nghề nghiệp cao như: giàn giáo bị sập, gạch rơi, ngã vào hố, rớt từ trên cao xuống, giẫm đinh, …

Thi công công trường được đánh giá là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ tai nạn nghề nghiệp vô cùng cao. Hệ thống thiết bị, máy móc có thể bị rò rỉ sinh ra nhiều mối nguy hiểm. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc tại công trường xây dựng chúng ta cần có những biện pháp tối ưu. Đó cũng là nguyên nhân hình thành khóa học huấn luyện an toàn bắt buộc mọi công nhân, người làm việc phải thực hiện để đảm bảo độ an toàn cho bản thân trong quá trình làm việc.


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC